Gemeenteraad di 23/02/2021 - 19:45
  • Goedkeuring notulen vorige zitting.
  • Vaststelling gecorrigeerd M3 schema : aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente
  • Goedkeuring gecorrigeerd M3 schema : aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW
  • Kerkfabriek H. Hart: advies jaarrekening 2020.
  • Aanduiding nieuwe afgevaardigden in cvba Zefier en de Bosgroep.
  • Melding ondertekende overeenkomst betreffende de machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid aan de gemeente Moerbeke om mededeling te bekomen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, die de voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV (rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering), de HVKZ (hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden) of de DOSZ (dienst voor overzeese sociale zekerheid).
  • Samenwerkingsakkoord - Preventieve Gezondheidszorg Lokeren- Moerbeke.
  • Aanpassing rechtspositieregeling.
  • Oprichting van een Interbestuurlijk Samenwerkingsverband (IBSV) “Vaccinatiecentrum LOKEREN”.

Welkom op de raadpleegomgeving van de gemeente Moerbeke
Deze website bevat heel wat informatie over de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.
De meeste (ontwerp)beslissingen kan u raadplegen door op de titel te klikken.

De gemeenteraad
-  De agenda en de (ontwerp)beslissingen van de gemeenteraad vindt u via de tab ‘Kalender’ (kies ‘GR’).

De raad voor maatschappelijk welzijn
-  De agenda en de (ontwerp)beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt u via de tab ‘Kalender’ (kies ‘RVM’)

Het college van burgemeester en schepenen
-  U kan enkel de titels van de beslissingen van het college bekijken via de tab ‘Kalender’ (kies ‘CBS’). U kan een beslissing opvragen via ‘passieve openbaarheid van bestuur’.
-  De zittingen van het college zijn niet openbaar.

Het vast bureau
-  U kan enkel de titels van de beslissingen van het vast bureau bekijken via de tab ‘Kalender’ (kies ‘VB’). U kan een beslissing opvragen via ‘passieve openbaarheid van bestuur’.
-  De zittingen van het vast bureau zijn niet openbaar.

Hoe vindt u een beslissing terug?
-  U weet welke datum de beslissing werd genomen?
–> Klik via de tab ‘Kalender’ op de vergaderdatum. U komt terecht in de agenda van de vergadering, waar u het agendapunt kan terugvinden.

-  U weet niet op welke datum de beslissing werd genomen?
–> Geef een zoekterm in bij ‘Zoeken’ (rechts bovenaan).
Maak gebruik van de filters (‘+’ naast zoekopdracht) om de zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken.